Eerste maand huur en administratiekosten

In principe wordt van u verwacht dat u zelf spaart voor administratiekosten en de kosten van de eerste maand huur. Dat geldt ook als u een inkomen op bijstandsniveau heeft. Uw gemeente kan voor deze kosten toch bijzondere bijstand verstrekken als u en uw kosten aan de voorwaarden voldoen. 

Verhuizen naar een andere gemeente
Als u naar een andere gemeente verhuist, kunt u bijzondere bijstand voor administratiekosten en de kosten van de eerste maand huur aanvragen bij uw nieuwe gemeente.

Wat uw gemeente heeft bepaald

Uw gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van de eerste maand huur en administratiekosten:

Regels van GR Werkplein hart van West-Brabant


Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

GR Werkplein hart van West-Brabant

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu